Historie

Hradní areál

Hrad Kriebstein je kombinace věžového a koncentrického hradu s oválným půdorysem. Na nejvyšším skalním výběžku se tyčí monumentální obytná věž o výšce 45 metrů. Její pozdně gotické vikýřové věžičky a malá věžička na střeše vytvářejí nezaměnitelnou siluetu hradu. Věžovitá brána, okružní hradba s hospodářským křídlem, budova kuchyně a křídlo s kaplí obklopují obytnou věž. Na východní straně se připojuje gotická hala a zadní zámek. Průchozí horní podlaží ze 17. století zahrnuje celý komplex budov.

Na Kriebsteinu vzniká hrad

Rod von Beerwalde budoval hrad Kriebstein od roku 1384 jako obytné a panské sídlo. V této době mu již patřily města Waldheim a Hartha. V roce 1407 byla dokončena stavba budov a přístaveb, vysunutých nad strmý svah. Když Dětřich z Beerwalde v roce 1408 umírá, přechází hrad nejprve do vlastnictví jeho vdovy Alžběty a později na její dceru Kláru.

Gotické přestavby

Když hrad získal v roce 1465 Hugold III. ze Schleinitzu, začala druhá důležitá stavební fáze. Pověřil Arnolda Vestfálského, dvorního stavebníka a stavitele zámku Albrechtsburg Míšeň gotickou přestavbou a rozšířením. Hospodářské sídlo s tanečním sálem a jizbou se studnou, zadní zámek a budova kuchyně získaly v tuto dobu svůj charakteristický vzhled. Díky těmto stavebním opatřením získal hrad svoji dodnes viditelnou rozlohu.

Hrad přebírá rod von Arnim

Po smrti Hugolda ze Schleinitzu v roce 1490 se majitelé hradu často střídali. Teprve v poslední třetině 17. století zahájil rod von Schönberg na hradě opět stavební činnost.  Přístavby obytné věže, brána a schodiště byly zvýšeny. V roce 1825 získal hrad Hanscarl von Arnim z rodu Planitzů od Cvikova. Rod von Arnim byl majitelem hradu až do roku 1945.

Novogotická úprava

Dvorní stavitel Carl Moritz Haenel upravi hrad Kriebstein mezi lety 1866 až 1868 v novogotickém stylu. Kromě částečných změn dispozice místností byly v oblasti hospodářského křídla snešena dvě patra. Také severní hradba ztratila dřevěný obranný ochoz. Podpěrný pilíř zajistil hradbu a původní hrázděná budova kuchyně byla vystřídána masivní stavbou.

Hradní areál

V roce 1930 zpřístupnil rod von Arnim hrad veřejnosti a provedl nákladné renovační práce. V této době získal hrad Kriebstein pověst »nejkrásnějšího rytířského hradu v Sasku«. Když byl rod von Arnim v roce 1945 vyvlastněn, byl hrad nejprve využíván pro obytné účely a později lesní správou. Muzeum na hradě Kriebstein je opět otevřeno od roku 1949. Od 1. ledna 1993 patří hrad Kriebstein do vlastnictví Svobodného státu Sasko.

Pověst o věrných paních z Kriebsteinu

Na masopustní úterý roku 1415 dobyl hrad Kriebstein rytíř Dětřich ze Staupitzu. Markrabě Bedřich Bojovný poté začal hrad obléhat. Po dlouhé době to nemohly na hradě Kriebstein už vydržet zejména ženy. Manželka pána ze Staupitzu požádala markraběte, aby alespoň ženy směly opustit hrad Kriebstein s tím, co je jim nejdražší. Když Bedřich Bojovný s tím souhlasil, myslel nejspíše na šperky hradních dam. Když se však příštího rána otevřela hradní brána, vynesly ženy na zádech své muže. Tato lest věrných paní markraběte tak dojala, že Dětřichovi ze Staupitzu, jenž by si vlastně zasloužil smrt, daroval život.

Zde se dozvíte více o rytíři ze Staupitzu.

Kontakt

Hrad Kriebstein

Susanne Tieslerová

Kriebsteiner Straße 7 | 09648 Kriebstein

Patří k neziskové s.r.o. Saské státní zámky, hrady a zahrady

+49 (0) 34327 952-0
kriebstein@schloesserland-sachsen.de

Vstupné a otevírací doba

Vstupné:

  • Vstupné 6,00 EUR
  • Snížené vstupné 5,00 EUR

Otevírací doba

Změny vyhrazeny

Další informace

Zde naleznete další informace o historii hradu, o vlastnících a průřez obytnou věží