Hradní kaple

Vymalovaná v období pozdního středověku – kaple na hradu Kriebstein

Kompletní nástěnné malby v hradní kapli na Kriebsteinu patří k nejvybranějším a nejlépe dochovaným pozdně gotickým obrazovým souborům v německých zemích. Vznikly v prvním desetiletí 15. století a ztělesňují velmi názorně v té době převažující jemný styl a charakteristický mariánský kult.

Zobrazená témata

Hlavní téma maleb v kaplu je věnované Panně Marii Korunování Panny Marie, její smrt, scéna uctívání a nadživotní apokalyptická Madonna se svatozáří ukazují uctívání Matky Boží. Další zobrazení pocházejí z křesťanské ikonografie, jako například peklo s průvodem zatracených. Nad oltářem se nachází scéna ukřižování.

Rozsáhlé restaurátorské práce

Během reformace byla katolická výtvarná díla v kapli částečně zničena a v následujících staletích ještě vícekráte přemalována. Při zajišťovacích pracích na základech v roce 1933 byly objeveny další nástěnné malby, brzy se však ukázaly rozsáhlé škody. Teprve v 80. letech zajistilo vedení muzea rozsáhlé stavební přípravy pro stabilizaci stavební situace. S podporou Zemského úřadu pro památkovou péči a Vysoké školy výtvarných umění Drážďany byly konečně v roce 1994 zahájeny restaurační práce a mohly být po pěti letech ukončeny.

Kontakt

Hrad Kriebstein

Susanne Tieslerová

Kriebsteiner Straße 7 | 09648 Kriebstein

Patří k neziskové s.r.o. Saské státní zámky, hrady a zahrady

+49 (0) 34327 952-0
kriebstein@schloesserland-sachsen.de