Vstupné

Vstupné

 • Vstupné 6,00 EUR
 • Zlevněné vstupné 3,00 EUR
 • 2 dospěli a maximálně 4 děti: 13,50 EUR
 • 1 dospělý a maximálně 2 děti: 7,50 EUR
 • Skupinové vstupné (od 15 osob) 4,80 EUR
 • Skupinové vstupné žáci 2,40 EUR

Povolení fotografování/natáčení

 • 2,50 EUR

Volný vstup

 • Děti do 5 let
 • Děti v den narozenin
 • Doprovodné osoby těžce tělesně postižených s označením »B« v průkazu tělesně postiženého
 • Vedoucí zájezdu
 • Řidiči autobusu se skupinou
 • jedna doprovodná osoba na 10 žáků a
 • novináři s platným průkazem.
 • Držitelé  vstupenky schlösserlandKARTE

Změny vyhrazeny

* děti od 6 do 15 let, žáci, učni, studenti, postižení, příjemci podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek, pracovníci dobrovolné spolkové služby, členové ICOM, ICOMOS, členové Svazu německých kunsthistoriků, členové Spolkového svazu německých turistických průvodců o.s. a každou středu pro držitele platného saského Dobrovolnického průkazu s platným osobním průkazem.

** Děti od 6 do 15 let