Historia

Kompleks zamkowy

Zamek Kriebstein jest kombinacją zamku w formie wieży i zamku otoczonego murami obronnymi na planie owalu. Na najwyższej półce skalnej wznosi się monumentalna wieża mieszkalna o wysokości 45 metrów. Charakterystyczny kształt zamkowego dachu tworzą pochodzące z późnego średniowiecza wieże z wykuszami oraz sygnaturka. Wieżę mieszkalną otaczają dom bramny w kształcie wieży, mur zewnętrzny ze skrzydłem gospodarczym, budynek kuchenny i skrzydło z kaplicą. Od wschodu dołączają do nich gotycka hala i tylny zamek. Kompleks w jedną całość łączy zwarta, połączona ze sobą zabudowa piętra z XVII wieku.

Powstanie zamku w Kriebstein

Panująca rodzina von Beerwalde wzniosła zamek Kriebstein w 1384 roku jako swoją rezydencję mieszkalną. W tym okresie należały do nich już miasta Waldheim i Hartha. W roku 1407 ukończono budowę budynków zamkowych oraz dobudówek wysuniętych ponad strome zbocze góry. Po śmierci Dietricha von Beerwalde w roku 1408 zamek przechodzi na własność wdowy po nim - Elisabeth, a następnie jego córki Klary.

Przebudowa w stylu gotyckim

Wraz z nabyciem zamku przez Hugolda III ze Schleinitz w roku 1465 roku rozpoczyna się druga ważna faza rozbudowy. Nowy właściciel zleca nadwornemu architektowi i budowniczemu zamku Albrechtsburg w Miśni przebudowę i rozbudowę zamku w stylu gotyckim. W tym okresie skrzydło gospodarcze z salą balową, dom ze studnią, tylny zamek oraz budynek kuchenny uzyskują swój charakterystyczny wygląd. Przeprowadzone prace budowlane nadały kompleksowi zamkowemu jego widoczne dzisiaj rozmiary.

Rodzina von Arnim przejmuje zamek

Po śmierci Hugolda ze Schleinitz w roku 1490 zamek często zmieniał swoich właścicieli. Dopiero pod koniec XVII wieku rodzina von Schönberg podejmuje ponownie prace budowlane na zamku. Na dobudówkach przy wieży mieszkalnej, domu bramnym i klatce schodowej zostają dobudowane piętra. W roku 1825 zamek nabywa Hanscarl von Arnim z Planitzów koło Zwickau. Rodzina von Arnim pozostała w posiadaniu zamku do roku 1945.

 

Przebudowa neogotycka

W latach 1866 - 1868 nadworny architekt Carl Moritz Haenel przebudował Zamek Kriebstein w stylu neogotyckim. Obok częściowych zmian w rozkładzie pomieszczeń rozebrano również dwa górne piętra w skrzydle gospodarczym. Ponadto swój drewniany obronny korytarz utracił północny mur obronny. Mur zewnętrzny wzmocniony został słupami wspierającymi, a pierwotnie szachulcowy budynek kuchenny ustąpił miejsca masywniejszej budowli.

Kompleks zamkowy

W roku 1930 rodzina von Arnim udostępniła część zamku dla zwiedzających i przeprowadziła kosztowne prace remontowe. To w tym okresie zamek zyskał opinię »najpiękniejszego zamku rycerskiego Saksonii«. Po wywłaszczeniu rodziny von Arnim w roku 1945, w zamku utworzono mieszkania oraz siedzibę nadleśnictwa. Muzeum w Zamku Kriebstein otworzone zostało ponownie w roku 1949. Od 1 stycznia 1993 roku Zamek Kriebstein jest własnością Wolnego Kraju Związkowego Saksonii.

Legenda o oddanych kobietach z Kriebstein


W ostatki w roku 1415 zamek został podbity przez rycerza Dietricha ze Staupitz. W wyniku tego margrabia Fryderyk Kłótliwy kazał oblężyć zamek. Szczególnie uciążliwe było to dla kobiet przebywających na zamku. Małżonka Staupitza poprosiła margrabiego, żeby ten zgodził się, aby przynajmniej kobiety mogły opuścić zamek, wynosząc ze sobą to, co dla nich najcenniejsze. Fryderyk Kłótliwy przystał na tę prośbę, podejrzewając że będą to oczywiście klejnoty. Jednak kiedy o poranku otowrzyły się bramy zamkowe, jego oczom ukazały się kobiety z ich mężczyznami na plecach. Margrabiego tak wzruszył ten podstępny czyn oddanych kobiet z Kriebstein, że Dietrichowi ze Staupitz, który właściwie zasłużył na śmierć, darowano życie.

Dowiedz się więcej na temat rycerza Staupitza.

Kontakt

Zamek Kriebstein

Susanne Tiesler

Kriebsteiner Straße 7 | 09648 Kriebstein

Należy do "Państwowych Zamków, Pałaców i Ogrodów Saksonii sp. z o. o pożytku publicznego"

+49 (0) 34327 952-0
kriebstein@schloesserland-sachsen.de

Ceny wstępu i godziny otwarcia

Wstęp:

  • Bilet wstępu 6,00 EUR
  • Bilet ulgowy 5,00 EUR

Godziny otwarcia

Zmiany zastrzeżone.

Weitere Informationen

Tutaj znaleźć można więcej informacji na temat historii zamku i jego właścicieli oraz przekrój wieży mieszkalnej

W pobliżu