Koło Przyjaciół Zamku Kriebstein

Od momentu swojego założenia dn. 26.01.1991 roku Koło Przyjaciół wspiera Zamek Kriebstein w badaniach nad jego historią, w utrzymaniu i poprawie stanu budowli, a także w ochronie jego dóbr kulturalnych. W ścisłej współpracy z zamkiem przez poszczególnych członków koła, włączone stowarzyszenia, fundatorów i mecenasów organizowane są regularne wydarzenia i imprezy.